Projekty Unijne

 

fe_poir_poziom_pl-1_rgb.png

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

„Opracowanie i implementacja na rynek produktu - systemu do controlingu i zarządzania projektami opartymi na metodologii AGILE”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału WEDOI T Sp. z o.o. do wdrożenia innowacji o charakterze technologicznym. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, m.in. pozyskanie profesjonalnych usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji od posiadających odpowiednie kwalifikacje Instytucji Otoczenia Biznesu. Realizacja projektu umożliwi wejście na rynek z niespotykanym dotychczas na polskim rynku produktem opartym na innowacyjnych funkcjonalnościach które przyniosą korzyści przedsiębiorstwom zarządzanym metodykami AGILE.

 

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.01-14-0045/17-00

Całkowita wartość projektu: 1 433 351,60 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 529 644,00 PLN

Konsulting

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wykonać większość indywidualnych integracji. ImB2B jest wykonany w w technologii RWD i dostępny na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Wsparcie IT dla biznesu

Firma WEDOIT Sp. z o.o. od 2003 roku zajmuje się profesjonalną obsługą informatyczną i outsourcingiem na terenie całego kraju.

Wdrożenia systemów ERP

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia.