Systemy ERP

Naszą specjalizacją są zaawansowane systemy ERP. Pracujemy tylko na najlepszych produktach na rynku.

Razem z nami możesz rozpocząć wdrożenie w zasadzie od dowolnego obszaru Twojej działalności:

  • magazynowania;
  • zarządzania zapasami;
  • śledzenia realizowanych dostaw;
  • planowania produkcji;
  • zaopatrzenia; sprzedaży;
  • zarządzania relacjami z klientami;
  • księgowości;
  • finansów;
  • zarządzania zasobami ludzkimi (płace, kadry).

W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np. zarządzanie transportem, controlling czy zarządzanie projektami. Elastyczność systemów ERP pozwala na dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów), a w miarę rosnących potrzeb, mogą być uzupełniane o kolejne obszary oraz integrowane w jedno narzędzie.

Podstawowym elementem systemu ERP jest baza danych, która jest wspólna dla wszystkich modułów rozwiązania. Systemy te zazwyczaj pozwalają też na ustalenie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Inną cechą charakterystyczną systemów jest umożliwienie użytkownikom wykonania procesu planowania „z dołu do góry” (ang. bottom-up replanning), czyli możliwości wprowadzania zmian (nanoszenia poprawek, rozpatrywania alternatywnych rozwiązań) w rozwiązaniach zaproponowanych przez system (np. zmiana wielkości partii dostawczej).

Oferowane przez WEDOIT rozwiązania ERP posiadają własną platformę rozwoju aplikacji i logiki biznesowej. Umożliwiają pracę grupową a także zdalną z wykorzystaniem technologii i metod opartych na cloud computingu (chmura). Jest to powoli rosnący trend na rynku rozwiązań ERP, zmierzający do odejścia od struktury modułowej w kierunku spójnego systemu ze zbiorem funkcjonalności. Inaczej mówiąc system ERP „w chmurze” to jedna całość – nie ma modułów – nie ma integracji, tylko funkcjonalności połączone ze sobą, do których dostęp regulowany jest nadanymi uprawnieniami. Zaletą takiej struktury jest wydajność, szybkość działania, pełne współdzielenie informacji (danych) w czasie rzeczywistym i ich dostępność 365 dni w roku o każdej porze dnia i nocy. Najnowsze wersje systemów ERP mają również wbudowane narzędzia analityczne typu Business Intelligence – nie wymagają one dodatkowych integracji i wymiany danych.

Metodologia pracy grupowej i zdalnej odpowiada coraz lepiej na zmieniające się procesowe podejście do działania przedsiębiorstwa. W firmach wielooddziałowych, posiadających wielu pracowników mobilnych technologia chmury sprawia, że działy zakupów (handlowcy) w czasie rzeczywistym korzystają z informacji o stanach magazynów (kartoteki, stany, powierzchnie), mając często również informacje z bieżącej sprzedaży (rotacja towarów, zapotrzebowanie, zamówienia klientów) i działu produkcji (zapotrzebowanie materiałowe). Magazyny korzystają z danych modyfikowanych przez działy zakupów (daty dostawy, ilości). Menadżerowie natomiast korzystają z informacji przygotowywanych przez działy finansowe i controllingowe (rozliczenia, kredyty kupieckie, rentowność) itp.

Rozwiązania WeDoIT posiadają wszystkie opisane cechy, zatem pozwól nam siebie o tym przekonać.

Przeczytaj nasz artykuł:  Jak wdrożyć system ERP

Konsulting

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wykonać większość indywidualnych integracji. ImB2B jest wykonany w w technologii RWD i dostępny na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Wsparcie IT dla biznesu

Firma WEDOIT Sp. z o.o. od 2003 roku zajmuje się profesjonalną obsługą informatyczną i outsourcingiem na terenie całego kraju.

Wdrożenia systemów ERP

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia.